Baie geluk aan 2016 se Mnr en Mej Lente!

SPOG SAAM MET ONS EN DEEL HIERDIE WENNERTJIES MET AL U VRIENDE !

GrR: Anche Jacobs en Melvin Aires; GR 1: Caroline Whitehorn en Johan; GR 2: Abby
en Leo Ouwenkamp; GR 3: Charmone Smit en Joshua Hailey; GR 4: Melissa Pholman
en Justin; GR 5: Cloe Dexter en Juandre Block; GR 6: Michelle Fabian en Shannon Nel
SPO: Jeandre van Staden en JOHAN